Music video for electronica duo Young Juvenile Youth.
Official You Tube: youtube.com/watch?v=jREZtQU0ktk

Young Juvenile Youth
yjymusic.com/

Director: Kosai Sekine
Producers: Toshiyuki Takei, Kazunari Hujie
DOP: Senzo Ueno
Gaffer: Yosuke Kai
Production Designer: Tateo Yanagimachi
Hair & Make-up: Motoko Suga
Special Equipments: Flat
CG: Toru Hayai
Offline Editor: Ryuichi Hasegawa
Frame Artist: Hitoshi Kimura
Mixer: Akihiro Morita
Production: Taiyo Kikaku
Post Production: BOOK